Огради
March 3, 2016

Пречиствателни станции


Комплексни и индивидуални
„ТОПОЛ-ЕКО”

Уважаеми клиенти, фирма „Техно Рингс”ООД има удоволствието да представи на Вашето внимание Локолни Автоматизирани Пречиствателни Системи за битови Отпадни Води.

Индивидуални пречиствателни станции

home_tiles_details1

ТОПАЕРО 3 Лонг

ТОПАС 5

ТОПАС 5 ПР

ТОПЕРО 4 ЛОНГ


Комплексни пречиствателни станции

ТОПАЕРО М

96 м3 на денонощие

ТОПАЕРО М

48 м3 на денонощие

ТОПАЕРО М

100 м3 на денонощие

ТОПАЕРО М

120 м3 на денонощие


Технологически процес на пречистване


Замърсените отпадни води постъпват в технологичното здание. Минавайки през механично пречистване, с помоща на фекални помпи отходните води се изпомпват в приемо-разпределителен резервоар и по-нататък към блоковете за биологическо пречистване. Преминавайки през биологическото пречистване, отпадните води попадат в извеждащ тръбопровод към технологичното здание за доочистване и обеззазразяване на условно чистата вода. След което,попада в сборния кладенец за чиста вода,а от там се изпомпва до точката на изливане. Утилизацията на стабилизираната активна утайка става с помоща на обезвлажнители или се извозва на съответните площадки,обслужващи Комплекса.

Пречиствателните съоръжения „Топаеро” могат да се управляват изцяло от компютър, който сам определя оптималния режим на работа на системата. „Топаеро” работят в автоматичен режим. Контролът върху работата на компресорите, системите за филтрация, системите за обеззаразяване и фекалните помпи се осъществява от оператора на пречиствателното съоръжение (ОС).

Принцип на работа на ПСОВ и постижения


Обработката и пречистването се извършват чрез насищане с въздух. Въздушните потоци постъпват в Пречиствателната Станция и по този начен се ускорява естествения процес на окисление, създават се идеални условия за появата и разпространението на аеробни бактерии, които извършват процеса на пречистване на отпадъчните води и на изхода на пречиствателната станция се получава чиста 98,9% техническа вода. Тя може да се използва вторично за поливане та тревни площи, измиване на автомобили или може да бъде заустена във водоприемник ІІ-ра категория. „Топас” и „Топаеро” работят безшумно и изцяло без мирис. Станциите са Екологично чисти и отговарят на Световните стандарти за пречистване на Отпадни води. Срокът им на служба е повече от 50 години.

Материалът от който са изработени ПСОВ е висококачествен Полипропилен. Качеството на производството на ПСОВ от компания „Топол Еко” е на най-високо ниво на международните стандарти-ISO 9001. ПСОВ „Топас” и „Топаеро” многократно са награждавани с медали,дипломи и награди за високо качество и иновация.

ИЗБОР НА ОПТИМАЛЕН МОДЕЛ


При избор на станция за биологическо пречистване е необходимо да се имат в предвид следните параметри:

1.Първият и най-важен параметър за избор на станция е едновременното пиково изливане на води от всички санитарни точки на канализирания обект в станцията. Не трябва да се забравя и за броя на хората които ще обслужва станцията.Нашите станции са проектирани така,че да пречистват 200 литра отпадна вода на всеки един ползвател за денонощие. Умножете броя на ползвателите на количеството литри и ще получите обема на отпадни води за денонощие. Трябва да имате в предвид и броя на гостите.

2. Вторият параметър при избора е дълбочината, на която са положени отходните канализационни тръби, излизащи от сградата. Общоизвестно е, че канализационните тръби с гравитачно действие имат наклон от 1-2 сантиметра на линеен метър. стандартната станция за пречистване на отпадни води е с височина 2 метра и 50 см, горната част на която се намира над повърхността на земята (20 см), така 2 м 30 см остава под земята. Полагането на довеждащата тръба при „стандартната“ станция е възможно на дълбочина до 80 см (по долният край на тръбата) от кота нула.

Не се препоръчва изливането в пречиствателната установка на води с голямо количество битови хлорсъдържащи препарати, също и отходи от промивката на филтирите за подготовка на водата.